en-USsq-AL
en-USsq-AL
 • NETWORK ENABLED
  BUSINESS SOLUTIONS
  We know Data Networking & Internet,
  Co-location & Managed Hosting, and now
  We speak Cloud!
  Smart business makes for a successful business
  Get in touch dig +short @online
THE LEADING ALBANIAN B2B PROVIDER OF
COMMUNICATION & CLOUD COMPUTING SERVICES

OUR TOP FEATURES ARE YOUR TOP BENEFITS

By first understanding your existing strengths and capabilities, we enable our services & solutions to seamlessly integrate technology into your operations.


 • Unique SLA Performance

  100% our Cloud & Co-Location Services, 99.9% our Data Transmission & Dark Fiber Services, 99.8% our Dedicated Internet Access Services!

  Help desk

  24x7x365 customer care, since ITirana Never Sleeps!

  High Speed

  Improved performance & cost reduction!

  Client focus

  Fast deployment of services.

 • Fiber Optic Network

  Hi-Speed integrated services, incorporating data, video, audio, and more, which are not feasible with other technologies!

  Network Design

  Fully redundant network, that supports all applications, protocols and devices!

  Professional team

  German Engineering & Accuracy!

  Diverse services

  One stop shop!

NETWORK ENABLED BUSINESS SOLUTIONS

Combine our optical fiber infrastructure and our Cloud networks, powered by the OpenStack® networking services.
Get the most secure software-defined networking, fully isolated, offering you complete control over your network topology,
IP addressing and architecture.

Start your 15-day free cloud trial!

MORE THAN JUST ANOTHER TELCO

As a dedicated Business-to-Business service provider, we help you maximize the value of IT by:

Developing customer-oriented solutions. Cooperating with our clients, enabling them to focus on their core business thus, improving their performance and allowing them to reach higher standards. Translating in your business generating maximum value.
Top professional team comprised of: successful entrepreneurs, experienced executives, and high-class engineers. Our specialists have proven track records in growing and managing Albanian and German companies in the telecom services field.
Delivering customized professional services by becoming a technology partner. Understanding the inner idiosyncrasies of your organization and accordingly adjusting our approach of technology solutions to increase your competitive advantage and add value to the bottom line.
our customers

We advise you on IT strategy, deployment and integration of appropriate technologies, and help you at every stage to minimize the cost.

Improve your customer service and discover new business opportunities
GO CLOUD WITH US

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

 1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
 2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
 3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit:

Some of our esteemed customers...