en-USsq-AL
en-USsq-AL
 • NETWORK ENABLED
  BUSINESS SOLUTIONS
  We know Data Networking & Internet,
  Co-location & Managed Hosting, and now
  We speak Cloud!
  Smart business makes for a successful business
THE LEADING ALBANIAN B2B PROVIDER OF
COMMUNICATION & CLOUD COMPUTING SERVICES

OUR TOP FEATURES ARE YOUR TOP BENEFITS

By first understanding your existing strengths and capabilities, we enable our services & solutions to seamlessly integrate technology into your operations.


 • Unique SLA Performance

  100% our Cloud & Co-Location Services, 99.9% our Data Transmission & Dark Fiber Services, 99.8% our Dedicated Internet Access Services!

  Help desk

  24x7x365 customer care, since ITirana Never Sleeps!

  High Speed

  Improved performance & cost reduction!

  Client focus

  Fast deployment of services.

 • Fiber Optic Network

  Hi-Speed integrated services, incorporating data, video, audio, and more, which are not feasible with other technologies!

  Network Design

  Fully redundant network, that supports all applications, protocols and devices!

  Professional team

  German Engineering & Accuracy!

  Diverse services

  One stop shop!

NETWORK ENABLED BUSINESS SOLUTIONS

Combine our optical fiber infrastructure and our Cloud networks, powered by the OpenStack® networking services.
Get the most secure software-defined networking, fully isolated, offering you complete control over your network topology,
IP addressing and architecture.

Start your 15-day free cloud trial!

MORE THAN JUST ANOTHER TELCO

As a dedicated Business-to-Business service provider, we help you maximize the value of IT by:

Developing customer-oriented solutions. Cooperating with our clients, enabling them to focus on their core business thus, improving their performance and allowing them to reach higher standards. Translating in your business generating maximum value.
Top professional team comprised of: successful entrepreneurs, experienced executives, and high-class engineers. Our specialists have proven track records in growing and managing Albanian and German companies in the telecom services field.
Delivering customized professional services by becoming a technology partner. Understanding the inner idiosyncrasies of your organization and accordingly adjusting our approach of technology solutions to increase your competitive advantage and add value to the bottom line.
our customers

We advise you on IT strategy, deployment and integration of appropriate technologies, and help you at every stage to minimize the cost.

Improve your customer service and discover new business opportunities
GO CLOUD WITH US

ITIRANA® | UDHEZUES MBI PERDORIMIN E SIGURT TE INTERNETIT

ITirana® është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe zhvillimin e teknologjisë që ju jep përvojën më të fuqishme dhe të sigurt në internet.

1.Si të mbroni faqen tuaj te browser

Caktivizimi i plugin-eve dhe extension-ave te pasigurt. Plugin-et dhe extension-at zgjerojnë sipërfaqen e sulmit të persoruesit dhe u sigurojnë shitësve të programeve akses në informacionin e ndjeshëm të perdoruesit. Administratorët duhet të marrin në konsideratë me kujdes rreziqet që lidhen me secilin plugin dhe extension të instaluara në mjedisin e tyre. Perdoruesit gjithashtu duhet të çaktivizojnë ekzekutimin automatik të plugin dhe të heqin të gjitha plugin-et e panevojshme. Në vend se ekzekutimit automatik, perdoruesit duhet të kërkojnë konfirmimin manual të ekzekutimit.

2. Si të mbroni komjuterin tuaj

Mbajini të gjitha programet kompjuterike (duke përfshirë edhe browser-in tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, antispyware, apo software të tjera për mbrojtjen e lundrimit tuaj në rrjet. Vendosni fjalëkalime për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi.

3. Si të mbroni të dhënat tuaja personale ndaj sulmeve me anë të email

Mendoni përpara se të bashkëngjitni skedarë a foto, apo të klikoni mbi një link në një e-mail; në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ata mund të jenë të rremë.Përpara se të vendosni të dhënat tuaja, shikoni për shenja të sigurisë që një Web faqe mund të ketë; Web https ("s", e siguruar) dhe një dryn të mbyllur ( ) afërndenjës. Asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja në përgjigje të një e-maili, apo sms-je. hikoni me kujdes mesazhet alarmuese, mesazhet gabim dhe/ose me gabime gramatikore, mesazhet me kërkesa për të dhënat tuaja personale, si numra llogarie, kartë krediti etj.

4. Krijoni fjalëkalim të fortë dhe mbajeni atë të fshehtë

Krijoni fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (sa më i gjatë, aq më i mirë) dhe përfshini në të gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim për cdo akses.

5. Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale

Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social, siç është “Facebook”, apo “Messenger”, është mbi 13 vjeç. Shikoni për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter, për të menaxhuar se cilët mund të shohin profilin tuaj. Kontrolloni se si njerëzit mund t’ju kërkojnë në rrjet dhe të bëjnë komente. Gjithashtu, mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo gjë që ju mendoni. Përzgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj, si dhe rishikoni periodikisht se çfarë miqtë publikojnë në lidhje me ju.

Some of our esteemed customers...