ITIRANA® | PRIVACY STATEMENT

ITirana® is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the ITirana Web site and governs data collection and usage. By using the ITirana website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

ITirana collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. ITirana also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by ITirana. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by ITirana for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the ITirana Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through ITirana public message boards, this information may be collected and used by others. Note: ITirana does not read any of your private online communications.

ITirana encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from ITirana so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. ITirana is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the ITirana and ITirana family of Web sites.

Use of your Personal Information

ITirana collects and uses your personal information to operate the ITirana Web site and deliver the services you have requested. ITirana also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from ITirana and its affiliates. ITirana may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

ITirana does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. ITirana may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, ITirana may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to ITirana, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

ITirana does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

ITirana keeps track of the Web sites and pages our customers visit within ITirana, in order to determine what ITirana services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within ITirana to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

ITirana Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on ITirana or the site; (b) protect and defend the rights or property of ITirana; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of ITirana, or the public.

Use of Cookies

The ITirana Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize ITirana pages, or register with ITirana site or services, a cookie helps ITirana to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same ITirana Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the ITirana features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the ITirana services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

ITirana secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. ITirana secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

ITirana will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. ITirana encourages you to periodically review this Statement to be informed of how ITirana is protecting your information.

Contact Information

ITirana welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that ITirana has not adhered to this Statement, please contact ITirana at info@itirana.com. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

ITIRANA® | UDHEZUES MBI PERDORIMIN E SIGURT TE INTERNETIT

ITirana® është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe zhvillimin e teknologjisë që ju jep përvojën më të fuqishme dhe të sigurt në internet.

1.Si të mbroni faqen tuaj te browser

Caktivizimi i plugin-eve dhe extension-ave te pasigurt. Plugin-et dhe extension-at zgjerojnë sipërfaqen e sulmit të persoruesit dhe u sigurojnë shitësve të programeve akses në informacionin e ndjeshëm të perdoruesit. Administratorët duhet të marrin në konsideratë me kujdes rreziqet që lidhen me secilin plugin dhe extension të instaluara në mjedisin e tyre. Perdoruesit gjithashtu duhet të çaktivizojnë ekzekutimin automatik të plugin dhe të heqin të gjitha plugin-et e panevojshme. Në vend se ekzekutimit automatik, perdoruesit duhet të kërkojnë konfirmimin manual të ekzekutimit.

2. Si të mbroni komjuterin tuaj

Mbajini të gjitha programet kompjuterike (duke përfshirë edhe browser-in tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, antispyware, apo software të tjera për mbrojtjen e lundrimit tuaj në rrjet. Vendosni fjalëkalime për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi.

3. Si të mbroni të dhënat tuaja personale ndaj sulmeve me anë të email

Mendoni përpara se të bashkëngjitni skedarë a foto, apo të klikoni mbi një link në një e-mail; në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ata mund të jenë të rremë.Përpara se të vendosni të dhënat tuaja, shikoni për shenja të sigurisë që një Web faqe mund të ketë; Web https ("s", e siguruar) dhe një dryn të mbyllur ( ) afërndenjës. Asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja në përgjigje të një e-maili, apo sms-je. hikoni me kujdes mesazhet alarmuese, mesazhet gabim dhe/ose me gabime gramatikore, mesazhet me kërkesa për të dhënat tuaja personale, si numra llogarie, kartë krediti etj.

4. Krijoni fjalëkalim të fortë dhe mbajeni atë të fshehtë

Krijoni fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (sa më i gjatë, aq më i mirë) dhe përfshini në të gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim për cdo akses.

5. Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale

Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social, siç është “Facebook”, apo “Messenger”, është mbi 13 vjeç. Shikoni për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter, për të menaxhuar se cilët mund të shohin profilin tuaj. Kontrolloni se si njerëzit mund t’ju kërkojnë në rrjet dhe të bëjnë komente. Gjithashtu, mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo gjë që ju mendoni. Përzgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj, si dhe rishikoni periodikisht se çfarë miqtë publikojnë në lidhje me ju.