en-USsq-AL
en-USsq-AL

A FLEXIBLE & OPEN PLATFORM

Computing Services, Full Virtualization of Servers, Storage, Databases and Networks,
open Frameworks for Software Development, and much more...

EXPLORE OUR CLOUD PLATFORM

OUR CLOUD COMPUTING STACK OFFERING


Power Infrastructure
V-Computing & Networking (IaaS)

Power Storage
Openstack Swift & Cinder (STaaS)

Power Platforms
Development Frameworks (PaaS)

Power Software
Application & Database (SaaS)


We make it easy for your IT professionals & developers to manage their resources by providing a friendly browser-based dashboard.

Start your 15-day free cloud trial!


YOUR BENEFITS USING OUR CLOUD

LOWER COST

Distribute your computing resources to applications as needed

MINIMIZIME CAP-EX

Reduce capital expense for building own server & network infrastructure

SCALE AS YOU GROW

Add CPU, RAM, Storage capacity and V-Nets instantly and just as needed

GUARANTEED STABILITY & SAFETY

Dedicated and isolated resources

DISASTER RECOVERY

Use of our infrastructure and expertise.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

No need to think about energy consumption


Using our Cloud solutions will help you improve customer services and
discover new business opportunities.


OUR CLOUD COMPUTING DEPLOYMENT MODELS


PRIVATE CLOUD

Your datacenter or ours

PUBLIC CLOUD

Our high performance servers

HYBRID CLOUD

Allocate your resources where needed

T-BOX

Your enterprise platform

ITIRANA® | UDHEZUES MBI PERDORIMIN E SIGURT TE INTERNETIT

ITirana® është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe zhvillimin e teknologjisë që ju jep përvojën më të fuqishme dhe të sigurt në internet.

1.Si të mbroni faqen tuaj te browser

Caktivizimi i plugin-eve dhe extension-ave te pasigurt. Plugin-et dhe extension-at zgjerojnë sipërfaqen e sulmit të persoruesit dhe u sigurojnë shitësve të programeve akses në informacionin e ndjeshëm të perdoruesit. Administratorët duhet të marrin në konsideratë me kujdes rreziqet që lidhen me secilin plugin dhe extension të instaluara në mjedisin e tyre. Perdoruesit gjithashtu duhet të çaktivizojnë ekzekutimin automatik të plugin dhe të heqin të gjitha plugin-et e panevojshme. Në vend se ekzekutimit automatik, perdoruesit duhet të kërkojnë konfirmimin manual të ekzekutimit.

2. Si të mbroni komjuterin tuaj

Mbajini të gjitha programet kompjuterike (duke përfshirë edhe browser-in tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, antispyware, apo software të tjera për mbrojtjen e lundrimit tuaj në rrjet. Vendosni fjalëkalime për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi.

3. Si të mbroni të dhënat tuaja personale ndaj sulmeve me anë të email

Mendoni përpara se të bashkëngjitni skedarë a foto, apo të klikoni mbi një link në një e-mail; në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ata mund të jenë të rremë.Përpara se të vendosni të dhënat tuaja, shikoni për shenja të sigurisë që një Web faqe mund të ketë; Web https ("s", e siguruar) dhe një dryn të mbyllur ( ) afërndenjës. Asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja në përgjigje të një e-maili, apo sms-je. hikoni me kujdes mesazhet alarmuese, mesazhet gabim dhe/ose me gabime gramatikore, mesazhet me kërkesa për të dhënat tuaja personale, si numra llogarie, kartë krediti etj.

4. Krijoni fjalëkalim të fortë dhe mbajeni atë të fshehtë

Krijoni fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (sa më i gjatë, aq më i mirë) dhe përfshini në të gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim për cdo akses.

5. Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale

Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social, siç është “Facebook”, apo “Messenger”, është mbi 13 vjeç. Shikoni për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter, për të menaxhuar se cilët mund të shohin profilin tuaj. Kontrolloni se si njerëzit mund t’ju kërkojnë në rrjet dhe të bëjnë komente. Gjithashtu, mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo gjë që ju mendoni. Përzgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj, si dhe rishikoni periodikisht se çfarë miqtë publikojnë në lidhje me ju.


OUR CLOUD SERVICES

POWER COMPUTING
◦ Virtual Machines
◦ Dedicated Servers

POWER NETWORKING
◦ Dedicated Internet
◦ Dedicated Firewall
◦ Firewall as a Service
◦ VPN as a Service
◦ DNS as a Service
◦ Load Balancing as a Service

POWER STORAGE 
◦ Block Storage
◦ Object Storage

POWER PLATFORM
◦ ITirana uWin Packages
◦ Development (Django, WordPress etc.)

POWER MANAGED
◦ Managed Security
◦ Managed Backup
◦ Managed IT Operations

POWER SOFTWARE 
◦ Email Systems
◦ Web Applications
◦ Database Systems
◦ HR Systems
◦ Financial Applications


Connect securely to our platform, use modern storage solutions and encryption features,
so your assets stay right where you need them!


Some of our esteemed customers...