en-USsq-AL
en-USsq-AL
PËRSE TË ZGJEDHËSH ITIRANA?
Mbështetje pa kompromis, proaktive dhe e pashoq për klientin!

Partneriteti me një ekip me përvojë dhe të kualifikuar, ju ndihmon në rregullimin e IT infrastrukturës suaj, lehtëson kompleksitetin operacional dhe mundëson menaxhimin më të mirë të kostove.

Ne së pari njohim kapacitetet dhe mundësitë tuaja ekzistuese, identifikojmë modelin tuaj unik të biznesit dhe avantazhet konkurruese.
Kjo mundëson që shërbimet dhe zgjidhjet tona të integrojnë në mënyrë të përkryer teknologjinë në operacionet tuaja.

PËRFITONI NJË IT CHECK-UP FALAS!

Zgjidhjet "me çelësa në dorë" të ITirana ju ndihmojnë të:

Kontribuoni drejtpërsëdrejti në rritjen e fitimit
Rrisni produktivitetin e biznesit
Fokusoheni tërësisht në biznesin tuaj
Reagoni shpejt ndaj risive teknologjike
Reduktoni kostot kapitale
Rrisni avantazhet konkurruese

Me pasion dhe përkushtim, ne ju ofrojmë Teknologjinë Cloud duke kombinuar një platformë të hapur dhe fleksibël me Ndërfaqe Programimi Aplikacionesh (NPA) të ndryshme & Zgjidhje inovative për Ruajtjen e të dhënave

Provoni për 15 ditë demonstrimin në Cloud!

Ne ofrojmë Eksperiencën më të mirë të Konsumatorit përmes dy filozofive tona kryesore:

=> Klienti i Pari (24 orë / 7 ditë / 365 ditë në vit)
=> Inxhinieri & Saktësi Gjermane

Ne arrijmë suportin më të mirë për klientët përmes një kombinimi të suksesshëm të kompetencave dhe:

=> Teknologjisë më bashkëkohore
=> Sistemeve & Proçeseve të orientuara nga Klienti


Një Ofrues i Çertifikuar Shërbimesh


EN-ISO-9001:2015 & ISO-27001:2013 & ISO-20001

Klientët tanë janë të mirë informuar përditë e më shumë dhe pritshmëritë e kërkesat e tyre janë gjithnjë në rritje. Për përmbushjen e tyre, ne angazhohemi të ofrojmë Cilësi në Shërbime dhe Siguri Informacioni.

ITirana vepron konform standardeve ndërkombëtare. Ne kemi zbatuar një Sistem të Menaxhimit të Cilësisë EN-ISO-9001:2015, të Manaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO-27001:2013, si dhe atë të Manaxhimit të Teknologjisë së Informacionit ISO-20001, të cilët garantojnë përfshirjen e standardeve bazë në sigurinë, manaxhimin dhe kualitetin e Shërbimeve për Teknologjinë.

Disa nga klientët tanë të shkëlqyer...