en-USsq-AL
en-USsq-AL
  • NETWORK ENABLED
    BUSINESS SOLUTIONS
    We partner with you to seamlessly integrate
    communication & technology into your operations.
    Smart business makes for a successful business

PUT OUR EXPERTISE TO WORK

 

DATA TRANSMISSION

By using our Business Network, you get turnkey network integration services, that ensure high-speed, secure, & reliable transport for large data volumes.

DARK FIBER

By owning or leasing your own fiber, you make the decisions – with our expert guidance – and you maintain control over your opticals.

DEDICATED INTERNET

By being connected on our network your company, your customers and your employees, get where they want, quickly and reliably.
CLOUD

By combining our fiber optical infrastructure with our Cloud networks, powered by the OpenStack® services, you get the most secure software-defined networking.

CO-LOCATION

By hosting your services in our Co-Location center, you will get full services spanning Hardware & Software management, maintenance and operating.

MANAGED & PROFESSIONAL

By getting our managed & professional services, you get connected to the expertise you need to effectively manage your network and your IT systems.

GET IN TOUCH WITH US

YOUR BENEFITS WITH US


• Simplicity in selecting the operator for the management of your services.

• Reduced costs through price packages and a single point of access.

• Effectiveness in the union of all of your points in a single one.

• Bandwidth depending on the needs of the service.

• Fully redundant network, that supports all applications, protocols & devices.

• Services from an industry leader through the most sustainable network.

We offer you fast & reliable data management services, complete engineering solutions, maintenance of communication networks & prompt response time!

OUR SERVICES FEATURES


• Professional Services support for all aspects of optical network construction.

• Multi-conduit, high-fiber-count infrastructure available as leased fiber.

• High Speed Internet Provider with High Quality and High Capacity

• Power Computing, Storage, Networking & Platform Services

• Service provided with Telco tekchnology standarts

• By connecting an unlimited number of nodes into a single communication infrastructure.

Some of our esteemed customers...ITirana® | YOUR ONE STOP SHOP COMMUNICATION SERVICE PROVIDER


Response Time (365x24x7):
On-Site Support Tirana (365x24x7):
On-Site Support outside Tirana (365x24x7):
Proactive Monitoring (365x24x7):
Unlimited Support:


15 Minutes
2 Hours
Depends on distance (less than 4 hours)
Active
Active


ITIRANA® | UDHEZUES MBI PERDORIMIN E SIGURT TE INTERNETIT

ITirana® është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe zhvillimin e teknologjisë që ju jep përvojën më të fuqishme dhe të sigurt në internet.

1.Si të mbroni faqen tuaj te browser

Caktivizimi i plugin-eve dhe extension-ave te pasigurt. Plugin-et dhe extension-at zgjerojnë sipërfaqen e sulmit të persoruesit dhe u sigurojnë shitësve të programeve akses në informacionin e ndjeshëm të perdoruesit. Administratorët duhet të marrin në konsideratë me kujdes rreziqet që lidhen me secilin plugin dhe extension të instaluara në mjedisin e tyre. Perdoruesit gjithashtu duhet të çaktivizojnë ekzekutimin automatik të plugin dhe të heqin të gjitha plugin-et e panevojshme. Në vend se ekzekutimit automatik, perdoruesit duhet të kërkojnë konfirmimin manual të ekzekutimit.

2. Si të mbroni komjuterin tuaj

Mbajini të gjitha programet kompjuterike (duke përfshirë edhe browser-in tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, antispyware, apo software të tjera për mbrojtjen e lundrimit tuaj në rrjet. Vendosni fjalëkalime për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi.

3. Si të mbroni të dhënat tuaja personale ndaj sulmeve me anë të email

Mendoni përpara se të bashkëngjitni skedarë a foto, apo të klikoni mbi një link në një e-mail; në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ata mund të jenë të rremë.Përpara se të vendosni të dhënat tuaja, shikoni për shenja të sigurisë që një Web faqe mund të ketë; Web https ("s", e siguruar) dhe një dryn të mbyllur ( ) afërndenjës. Asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja në përgjigje të një e-maili, apo sms-je. hikoni me kujdes mesazhet alarmuese, mesazhet gabim dhe/ose me gabime gramatikore, mesazhet me kërkesa për të dhënat tuaja personale, si numra llogarie, kartë krediti etj.

4. Krijoni fjalëkalim të fortë dhe mbajeni atë të fshehtë

Krijoni fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (sa më i gjatë, aq më i mirë) dhe përfshini në të gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim për cdo akses.

5. Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale

Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social, siç është “Facebook”, apo “Messenger”, është mbi 13 vjeç. Shikoni për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter, për të menaxhuar se cilët mund të shohin profilin tuaj. Kontrolloni se si njerëzit mund t’ju kërkojnë në rrjet dhe të bëjnë komente. Gjithashtu, mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo gjë që ju mendoni. Përzgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj, si dhe rishikoni periodikisht se çfarë miqtë publikojnë në lidhje me ju.